Servicii Salarizare
si Resurse Umane

Salarizare / Resurese umane

  • Asistenta pentru intocmirea contractelor de munca, fisa de post, acte aditionale si decizii de incetare;
  • Asistenta pentru inregistrarea in Revisal;
  • Intocmire declaratie lunara 112;
  • Intocmire fluturasi, stat salarii, calcul salarii si ordine de plata aferent impozitului pe venitul din salarii si contributii sociale;
  • Evidenta angajatilor cu contracte suspendate pentru materninate si intocmirea documentatiei aferente;
  • Intocmirea si eliberarea adeverintelor medicale si de venit;
  • Inregistrarea concediilor medicale, a concediilor de odihna, fara plata etc;
  • Sprijin la intocmirea regulamentelor de ordine interioara;
  • Sprijin in elaborarea organigramei

webdesign:

© 2017 ATTA Consulting